👗
B 34
W 25
H 32
160 cm
42 kg
หญิง
อายุ 26
สมุทรสาครเมืองสมุทรสาคร
สาย5 ศาลายา อ้อมน้อย พุทธมณฑล นครปฐม
Cupcake SL
LINE
นาเดียร์
ชื่อ นาเดียร์ อายุ 26 ปี ส่วนสูง 160 น้ำหนัก 42 อก/เอว/สะโพก: 34/25/32 อกแท้ คัพ A ผิวขาวเหลือง ไม่มีรอยสัก Service ✅ อมสด อาบน้ำให้ จูบปาก แลกลิ้น (ขอสะอาด) ดูดนม 69 เบิร์น เอาร่องนม นวด แตกตัว แตกนม แตกปาก+300 ของทำแจ้งก่อนนะคะ 💥 เรทราคา 💰💰 40 นาที 1300 บาท 1 น้ำ 60 นาที 1400 บาท 1 น้ำ 90 นาที 2200 บาท 2 น้ำ 120 นาที 2700 บาท 2 น้ำ รวมห้องถุงแล้ว